Kurs na prawo jazdy motocyklowe – kategoria A, A1, A2,AM

Ośrodek Szkolenia Kierowców Euforia Wrocław

Kurs na prawo jazdy motocyklowe – kategoria A, A1, A2, AM

Ośrodek Szkolenia Kierowców Euforia Wrocław

 

PRAWO JAZDY KATEGORII A

Yamaha XJ6, MT-07

 

Uprawnia do kierowania motocyklem o dowolnej pojemności skokowej silnika i dowolnej mocy. Minimalny wiek wymagany do kierowania to 24 lata. Kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku. Kurs nauki jazdy na motocyklu odbywa się na motorze Yamaha XJ6n, MT-07

PRAWO JAZDY KATEGORII A1

Yamaha YS 125

 

Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM ( skuter ). Minimalny wiek do kierowania to 16 lat.Kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

PRAWO JAZDY KATEGORII A2

Honda NC700

 

Uprawnia do kierowania motocyklem o  mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.Minimalny wiek wymagany do kierowania to 18 lat. Kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

Promocja kurs  kat A, A2 1800 zł

Dofinansowanie badań lekarskich dla Naszych kursantów.
Materiały szkoleniowe w cenie kursu!

Zapisy w godzinach pracy biura:

poniedziałek 17:30-20:00, środa, piątek 17:00-20:00

Kat B, A, A2, A1, AM
Zapraszamy

Kontakt pod nr tel.
691 948 461,

602 15 68 67

Dane Adresowe

Tel do Jurka: 602 15 68 67 – kategorie motocyklowe
Tel do Karoliny : 517 774 511 – sprawy administracyjne i obieg dokumentów (czynny: pon 17:30-20:00; śr, pt – 17:00 – 20:00)

Tel do Moniki: 691 948 461

Ośrodek Szkolenia Motocyklistów EUFORIA Wrocław

 ul. Kniaziewicza 28/1A

Kurs na prawo jazdy motocyklowe – kategoria A, A2, A1, AM

Pamiętaj!

Twoje bezpieczeństwo podczas nauki jazdy na motorze jest tak samo ważne jak wysoki poziom szkolenia!

Doskonały stan techniczny motorów

Dbamy o to by nasze motory były w zadbane pod względem technicznym. Nie dopuszczamy do tego by kursanci szkolili się na motorach posiadających luzy, łyse opony czy powyginane klamki.

Doświadczeni instruktorzy

W naszej szkole, prawojazdy na motor zdobyło już prawie 1000 osób! Nasi instruktorzy mają za sobą wieloletnie doświadczenie w szkoleniu. Wiemy jak szkolić skutecznie!

s

Szkolenie na nowych zasadach!

Jako pierwsza szkoła nauki jazdy na motorze we Wrocławiu, posiadamy motocykle szkoleniowe, które umożliwiają szkolenie kandydatów na kierowców na nowych zasadach. Są to Yamaha XJ6n, MT-07 kat. A od 24 lat oraz Honda NC700 kat. A2 od 18 lat.

Czas trwania kursu na prawo jazdy na motocykl kategoria A, A2, A1,AM

Teoria - wymiar godzin lekcyjnych

Praktyka - wymiar godzin zegarowych

Materiały szkoleniowe zalecane podczas kursu:

 

Podręcznik kierowcy oraz dostęp do testów ( identyczne jak na egz. państwowym ! )

Motocykle Szkoleniowe:

  • Kategoria A – Yamaha XJ6n, MT-07
  • Kategoria A2 – Honda NC700
  • Kategoria A1 – Yamaha YS 125
  • Kategoria AM – Romet ZK 50

 

Wszystkie motocykle są identyczne jak na egzaminie w WORDzie

 

 

 

 

Zapisy na kurs: KAT. : B, A, A2, A1, AM

osobiście w godzinach pracy biura.

 

Biuro szkoły nauki jazdy jest czynne: 

  • poniedziałek, środa 17:00-20:00; piątek 17:30-20:00

 

PROMOCJA KAT A SZCZEGÓŁY

TEL. 602 15 68 67

Dofinansowanie badań lekarskich dla Naszych kursantów!

Materiały szkoleniowe w cenie kursu (podręcznik+ dostęp do testów).

Zadania na egzaminie państwowym (plac manewrowy)

1. Sprawdzenie stanu technicznego motocykla

Podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić: a) poziom oleju w silniku, b) poziom płynu chłodzącego, c) poziom płynu hamulcowego, d) działanie sygnału dźwiękowego, e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych, f) działanie świateł mijania, g) działanie świateł drogowych, h) działanie świateł hamowania „STOP”, i) działanie świateł kierunkowskazów, j) działanie świateł awaryjnych,

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1: na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, lub w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a -e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f -m.

W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2. Przygotowanie do jazdy

Właściwe ustawienie lusterek włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym; Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2: w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem.

3. Kolejne zadania dla kategorii motocyklowych

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia, b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch), c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, d) podparcie pojazdu na podpórce; Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3: zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, nie najeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu). Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Jazda po łukach w kształcie cyfry osiem.1. upewnienie się o możliwości jazdy: a)wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła; 2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry osiem. Slalom wolny dwukrotny przejazd pomiędzy 5 parami bramek ustawionych na wyznaczonym pasie ruchu.

4. Następne zadania dla kategorii motocyklowych

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).1 Upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika. Sposób wykonania zadania: a) średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h, b) przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu c) nie podpieranie się nogami, d) nie najeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, e) niepotrącanie pachołków. Ominięcie przeszkody.1. upewnienie się o możliwości jazdy: a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, b) ocena sytuacji wokół pojazdu, c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika; 2. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda złożona z 3 pachołków, sposób wykonania zadania: a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h, b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo, c) nie podpieranie się nogami, d) nie najeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne, e) niepotrącanie pachołków

5.Ostatnie zadanie na placu manewrowym dla kategorii motocyklowych

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – realizowane jest od przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.

Egzamin w ruchu drogowym rozpoczyna się z parkingu za wjazdem do ośrodka, po zakończeniu egzaminu na placu manewrowym. Ta część egzaminu praktycznego polega na wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem. W trakcie egzaminu w ruchu drogowym egzaminator wydaje polecenia dotyczące zmiany kierunku jazdy lub wykonania przewidzianych instrukcją dodatkowych zadań. Polecenia te wydawane są z wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczne i prawidłowe wykonanie zadań i nie mogą być sprzeczne z przepisami ruchu drogowego oraz nie mogą stwarzać możliwości zagrożenia. W trakcie egzaminu egzaminator wydaje polecenia i ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, korzystając z połączenia drogą radiową.   W przypadku popełnienia przez zdającego błędu, egzaminator powiadomi o tym mówiąc „błąd” lub „to zadanie zostało wykonane nieprawidłowo”. Gdy zdający to samo zadanie wykona dwukrotnie nieprawidłowo, egzaminator powiadomi zdającego, że wynik egzaminu jest negatywny – egzamin nie będzie jednak przerwany. Przerwanie egzaminu następuje z chwilą wystąpienia okoliczności bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu. Zdający w każdej chwili egzaminu może wnioskować o jego przerwanie.