slajd2slajd1

Kategoria A1, A

tel. 691 948 461
tel. 602 156 867

 

Pamiętaj! Twoje bezpieczeństwo podczas kursu jest tak samo ważne jak wysoki poziom szkolenia.

W związku z tym, że kurs na kat. A odbywa się na „mocnym” motocyklu, o dużej pojemności polecamy naszym kursantom zakup akcesoriów, które przydadzą się później już jako motocyklistom::

 

– wysokiej klasy kaski motocyklowe renomowanych producentów ( np. AGV ), nie są to „skorupy” za parę złotych, które pękają przy najmniejszym kontakcie z asfaltem. Jest to sprzęt, którego używają najlepsi zawodnicy na świecie.

 

– bardzo dobre kurtki motocyklowe firmy MODEKA. Niewątpliwymi zaletami tych kurtek są certyfikowane protektory ( ochraniacze ) barkowe i łokciowe a także np. fakt, że kurtki są wodoodporne i oddychające.

 

– oczywiście akcesoria takie jak: rękawiczki, pasy nerkowe itp

 

Ze swojej strony oferuję: zadbane motocykle, bez żadnych luzów, łysych opon czy powyginanych klamek no i  instruktorzy z dużym doświadczeniem. To najlepsza oferta na rynku! 2014/2015 roku

 

Jako pierwsza szkoła we Wrocławiu posiadamy motocykle szkoleniowe, które umożliwiają szkolenie kandydatów na kierowców na nowych zasadach. Są to Yamaha XJ6n kat. A od 24 lat oraz Honda NC700 kat. A2 od 18 lat.

 

 

 

PRAWO JAZDY KATEGORII A – Yamaha XJ6n

uprawnia do kierowania motocyklem o dowolnej pojemności skokowej silnika i dowolnej mocy. Minimalny wiek wymagany do kierowania to 24 lata.Kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

PRAWO JAZDY KATEGORII A2 – Honda NC700

uprawnia do kierowania motocyklem o  mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.Minimalny wiek wymagany do kierowania to 18 lat. Kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

 

PRAWO JAZDY KATEGORII A1 – Yamaha YBR 125

uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM ( skuter ). Minimalny wiek do kierowania to 16 lat.Kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

 

Zadania na egzaminie państwowym ( plac manewrowy ):

1. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 • a) poziom oleju w silniku,
 • b) poziom płynu chłodzącego,
 • c) poziom płynu hamulcowego,
 • d) działanie sygnału dźwiękowego,
 • e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • f) działanie świateł mijania,
 • g) działanie świateł drogowych,
 • h) działanie świateł hamowania „STOP”,
 • i) działanie świateł kierunkowskazów,
 • j) działanie świateł awaryjnych,

 

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut, osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe, lub w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a -e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f -m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

 

2. Przygotowanie do jazdy – właściwe ustawienie lusterek włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2: w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

 

3. dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:

 • a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
 • b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
 • c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
 • d) podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3: zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku, nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko, maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

 

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.
Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu).1. upewnienie się o możliwości jazdy:

 • a)wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
3. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

 

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).1. upewnienie się o możliwości jazdy:

 • a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;
Sposób wykonania zadania:

 • a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
 • b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
 • c) niepodpieranie się nogami,
 • d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • e) niepotrącanie pachołków\
Ominięcie przeszkody.1. upewnienie się o możliwości jazdy:

 • a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;
Sposób wykonania zadania:

 • a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
 • b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
 • c) niepodpieranie się nogami,
 • d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • e) niepotrącanie pachołków

 

Ostatnie zadanie na placu manewrowym – Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – realizowane jest
od prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.

 

 

(kliknij na obrazek aby powiększyć)

 

Poniżej zamieszczamy filmy, na których prezentowane są nowe zadania egzaminacyjne:

 

 

 

Egzamin praktyczny w ruchu drogowym:


Egzamin w ruchu drogowym rozpoczyna się z parkingu za wjazdem do ośrodka, po zakończeniu egzaminu na placu manewrowym przez wszystkie osoby z grupy. Ta część egzaminu praktycznego polega na wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem. W trakcie egzaminu w ruchu drogowym egzaminator wydaje polecenia dotyczące zmiany kierunku jazdy lub wykonania przewidzianych instrukcją dodatkowych zadań. Polecenia te wydawane są z wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczne i prawidłowe wykonanie zadań i nie mogą być sprzeczne z przepisami ruchu drogowego oraz nie mogą stwarzać możliwości zagrożenia. W trakcie egzaminu egzaminator wydaje polecenia i ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, korzystając z połączenia drogą radiową.

 

W przypadku popełnienia przez zdającego błędu, egzaminator powiadomi o tym mówiąc „błąd” lub „to zadanie zostało wykonane nieprawidłowo”. Gdy zdający to samo zadanie wykona dwukrotnie nieprawidłowo, egzaminator powiadomi zdającego, że wynik egzaminu jest negatywny – egzamin nie będzie jednak przerwany. Przerwanie egzaminu następuje z chwilą wystąpienia okoliczności bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu. Zdający w każdej chwili egzaminu może wnioskować o jego przerwanie.

Materiały szkoleniowe zalecane podczas kursu:

Podręcznik Kierowcy oraz płyta CD z aktualnymi testami ( takie same jak na egz. Państwowym ! )

Motocykle Szkoleniowe:

 • Kategoria A – Yamaha XJ6n
 • Kategoria A2 – Honda NC700
 • Kategoria A1 – Yamaha YBR 125

Wszystkie motocykle są identyczne jak na egzaminie w WORDzie

Wymiar Godzin kursu na motocykl

30 godzin (lekcyjnych) – Teoria

20 godzin (zegarowych) – Praktyka


Zapisy na kurs:

Ze względu na realizację szkoleniową projektu Wrocław Miastem Aktywnych najbliższe zapisy na kat B od dnia 14.06.2018r.

Dofinansowanie badań lekarskich dla Naszych kursantów
Materiały szkoleniowe w cenie kursu

Zapisy w godzinach pracy biura:
poniedziałek, środa, czwartek 17-20
wtorek, piątek 8:30-11:30
Kat B, A, A2, A1, AM
Zapraszamy

kontakt pod nr tel
691 948 461, 602 15 68 67

Dane Adresowe

Tel do Jurka: 602 15 68 67 - kategorie motocyklowe

Tel do Ewy : 517 774 511 - sprawy administracyjne i obieg dokumentów (czynny: pon, śr, czw - 17.00 - 20.00 wt, pt - 8.30 - 11.30)

Tel do Moniki: 691 948 461 - nowa Toyota Yaris

Ośrodek Szkolenia Kierowców EUFORIA
Adres: ul. Kniaziewicza 28/1A, Wrocław

Copyright ©2012 - 2018 Euforia

Web Design MAGIISTO